Leczenie uzależnienia od dopalaczy i narkotyków w ośrodku PrzemianaPrzemiana - prywatny ośrodek odwykowy

Sieć poradni terapeutycznych Przemiana wykorzystuje autorski program terapeutyczny, którego celem jest zmotywowanie osób uzależnionych do pokonania nałogu. Nasze początki w Polsce sięgają 1988 roku. Prywatny ośrodek terapii uzależnień Przemiana udziela pomocy osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. Prowadzimy detoks alkoholowy i narkotykowy, zapewniamy wsparcie dla osób uzależnionych od leków lub hazardu. W ostatnich latach coraz częściej pacjenci trafiają do nas na leczenie uzależnienia od dopalaczy. Każdej osobie zapewniamy wnikliwą diagnozę. Następnie nasz specjalista przygotowuje mapę problemu i plan terapii. Prowadzimy terapię indywidualną oraz grupową.

STOWARZYSZENIE CENTRUM TERAPII I WSPARCIA PRZEMIANA
Tel.:607082082
Nasypowa 3 / 69
81-177Gdynia
pomorskie
WWW: